Akcijas “Vasaras kokteiļu maršruts 2023” noteikumi

Krāj zīmogu atzīmes Vasaras kokteiļu maršruta kartē un saņem suvenīru.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi:
1.1. Akcijas organizētājs ir Kuldīgas novada tūrisma attīstības centrs, reģ.nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301, Latvija (Organizētājs).
1.2. Akcijas “Vasaras kokteiļu maršruts” (Akcija) notiek 16 Kuldīgas pilsētas un Kuldīgas novada restorānos un kafejnīcās (Dalībnieki):

 • Restorāns “Goldingen Room”, Baznīcas iela 2/4, Kuldīga
 • Kafejnīca “SAVS”, Liepājas iela 23, Kuldīga
 • Restorāns “Jēkaba sēta”, Liepājas iela 36, Kuldīga
 • Restorāns ”Kursas Zeme”, Baznīcas iela 6, Kuldīga
 • Kafejnīca “Pilskrogs”, Ēdoles pils, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
 • Kafejnīca “Riverside”, Stendes iela 2, Kuldīga
 • Restorāns “Bangert’s”, Pils iela 1, Kuldīga
 • Kafejnīca “Usmas Meķi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
 • “Suši Bārs Hercogs”, Baznīcas iela 32, Kuldīga
 • Kafejnīca “The Marmalade”, Pasta iela 5, Kuldīga
 • Tējas namiņš “Sapņotava”, Skolas iela 11a, Alsunga
 • Kafejnīca “Mākslinieku rezidence”, Pils iela 2/2, Kuldīga
 • Restorāns “Fon Firkss”, Virkas iela 27, Kuldīga
 • Kafejnīca “Pagrabiņš”, Baznīcas iela 5, Kuldīga
 • Restorāns “Strauss un Kaza”, “Nornieki”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
 • Restorāns “KOPA”, Kaļķu iela 14, Kuldīga
  1.3. Akcijas periods, kurā var iegādāties “vizītkaršu” kokteiļus un krāt zīmogu atzīmes ir no 2023. gada 19. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam. Akcijas maršruta kartes ar vismaz 7 dažādām zīmogu atzīmēm jāuzrāda Dalībnieku pārstāvim, lai saņemtu Akcijas suvenīru līdz 2023. gada 10. septembrim (ieskaitot).
  1.4. Vasaras kokteiļu maršruta karte ar fiksētām vismaz 7 dažādām zīmogu atzīmēm var tikt izmantota turpmākai zīmogu atzīmju krāšanai.
  1.5. Lai piedalītos Akcijā, laikposmā no 2023. gada 19.jūnija līdz 2023. gada 31. augustam, jāiegādājas izvēlētā Dalībnieka Akcijai piedāvātie alkoholiskie (A) un bezalkoholiskie (BA) “vizītkaršu” kokteiļi:
 • “RABARBERS” (A un BA) /Restorāns “Goldingen Room”
 • “SAVS baziliks” (A un BA) / Kafejnīca “SAVS”
 • “Vakars Kuldīgā” (A un BA) / Restorāns “Jēkaba sēta
 • “Curonia daiquiri” (A un BA) / Restorāns ”Kursas Zeme
 • “Citronu vasara” (A un BA) / Kafejnīca “Pilskrogs”
 • “4 šotu izlase” (A un BA) / Kafejnīca “Riverside”
 • “Bangerta ledus tēja” (A un BA) / Restorāns “Bangert’s”
 • “Meķu Bellini” (A un BA) / Kafejnīca “Usmas Meķi
 • “Hercoga atspirdzinošais” (A un BA) / “Suši Bārs Hercogs
 • “Avene alla Piccola Venezia” (A un BA) / Kafejnīca “The Marmalade
 • “SUITS” (A un BA) / Tējas namiņš “Sapņotava”
 • “Saulriets Ventā” (A un BA) / Kafejnīca “Mākslinieku rezidence”
 • “Muižas mohito” (A un BA) / Restorāns “Fon Firkss”
 • “Katrīnas kaislība / “çilek”” (A un BA) / Kafejnīca “Pagrabiņš”
 • “Strausu Fizz” (A un BA) / Restorāns “Strauss un Kaza”
 • “Rabarberu Highball” (A un BA) / Restorāns “KOPA”
 1. Akcijas dalības noteikumi un nosacījumi:
  2.1. Lai piedalītos Akcijā, laikposmā no 2023. gada 19. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam, personai jāiegādājas izvēlētā Dalībnieka noteiktais “vizītkaršu” kokteilis, jāuzrāda Dalībnieka pārstāvim Vasaras kokteiļu maršruta karte, kurā tiek izdarīta zīmoga atzīme par katru iegādāto “vizītkaršu” kokteili.
  2.2. Vasaras kokteiļu maršrutu kartes pieejamas Dalībnieku restorānos un kafejnīcās, kā arī Kuldīgas novada tūrisma attīstības centrā un Alsungas Amatu mājā.
  2.3. Sakrājot vismaz 7 zīmoga atzīmes Vasaras kokteiļu maršrutu kartē, to pret suvenīru iespējams apmainīt pie jebkura no Dalībniekiem.
  2.4. Iesniegtā Vasaras kokteiļu maršrutu karte kalpo kā apliecinājums suvenīra izsniegšanai.
  2.5. Akcijas apmeklētāji var saņemt neierobežotu suvenīru skaitu pie Akcijas Dalībniekiem, iesniedzot jaunu vai papildinātu Vasaras kokteiļu maršruta karti, kurā sakrātas vismaz 7 zīmoga atzīmes.
  2.6. Pārveidotas, vizuāli izmainītas, nesalasāmas, kopētas, sabojātas un ar neatbilstošām zīmogu atzīmēm uzrādītas Vasaras kokteiļu maršrutu kartes nav derīgas suvenīru saņemšanai.
  2.9. Ja kādā no 1.2. punktā norādītājiem Dalībniekiem akcijas suvenīrs nav pieejams, to var saņemt pie jebkura cita 1.2. punktā norādītā Dalībnieka.
  2.10. Neierodoties pēc suvenīra noteiktajā termiņā, dalībnieks zaudē tiesības to saņemt.
 2. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
  3.1. Sūdzība par Akciju jāiesniedz rakstiski, pilnībā izklāstot sūdzības un argumentus, pievienojot dokumentus un to kopijas saistībā ar prasījumu. Sūdzība jānosūta elektroniskā formā Kuldīgas novada tūrisma attīstības centram uz epastu: tourinfo@kuldiga.lv , līdz 2023.gada 31.augustam . Organizētājs izskata sūdzību un atbild uz to 30 dienu laikā.
 3. Nobeiguma noteikumi un nosacījumi
  4.1. Organizētājs nav atbildīgs par jebkādiem personīgajiem izdevumiem, kas ir saistīti ar dalību Akcijā.
  4.2. Akcijas suvenīru vērtību nevar izņemt naudā vai citu preču vai balvu veidā.
  4.3. Akcijas Organizators patur tiesības Akciju atlikt, atsaukt, un tās noteikumus un nosacījumus grozīt, lai nodrošinātu godīgu akcijas norisi. Organizētājs patur arī tiesības pagarināt akcijas norises laiku. Mainīti noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas datumu www.tastekuldiga.lv
  4.4. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot, nodot un iegādāties nepilngadīgām personām.